» Hồ sơ kinh nghiệm
HỒ SƠ KINH NGHIỆM

 

A. NĂNG LỰC KINH NGHIỆM

LOẠI HÌNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

SỐ NĂM KINH NGHIỆM

I. Xây dựng dân dụng-công nghiệp:

1.

Xây dựng dân dụng, công nghiệp.

5 năm

2.

Sửa chữa và trang trí nội thất.

5 năm

3.

 

Xây dựng các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp.

5 năm

4.

Điện công nghiệp và điện lưới dưới 35KV.

5 năm

5.

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng dân cư, đầu tư kinh doanh nhà ở.

5 năm

II. Xây dựng chuyên dụng (chuyên ngành):

1.

Xây dựng cầu, đường, cấp thoát nước.

5 năm

  

  B. DỰ ÁN TIÊU BIỂU

 

In trang này
©2011 Khong Gian Viet